ایران قهرمان پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان دنیا شد