ایران با اقتدار قهرمان پاورلیفتینگ مسابقات جهانی شد