رکابزن زنجانی مدال طلای استقامت جاده بر گردن آویخت