تعیین نرخ خوارک پتروشیمی‌ها؛به زودی/مجلس با قیمت 13 سنت مشکلی ندارد