پنجعلی: ما بحران را کنار زدیم اما استقلال تازه وارد بحران شده/ طارمی می تواند در دربی هت تریک کند