طلاب مدرسه علمیه امام صادق (ع) گرگان، جنایات آل سعود را محکوم کردند