امید ائتلاف مخالفان سراب است/معارضان دست از سرسپردگی عربستان و آمریکا بردارند