مسابقات لیگ استانی دوچرخه سواری همدان برگزار می شود