هزینه774,295,000,000دلاری شیوخ فاسد در بازار سلاح +آمار