تکمیل طرح فاضلاب گنبدکاووس نیازمند یکهزار و 500میلیارد ریال