جریمه 158 میلیون دلاری دو اپراتور آمریکایی به علت صدور قبض‌های گران برای مشتریان