طرح عیب یابی مخازن سوخت تاکسی ها به طور رایگان در قزوین انجام می شود