پیام رئیس فینا به مناسبت پنجمین دوره مسابقات توسعه جهانی واترپلو