اسلامیان و بهروان ناظران ویژه دیدار تیم‌های سپاهان و نفت مسجد سلیمان