خسارت های انسانی و مالی در جاری شدن سیلاب در ولایت غور افغانستان