امیدوارم پرسپولیس در دیدار با استقلال از داوری ضربه نخورد