مراسم عمامه گذاری طلاب مدرسه علمیه امام خمینی (ره) تهران