سابقه داوطلبی برای مدت خدمت سربازی لحاظ شود/ لباس هلال‌احمر تجلی نیکی‌ها