حجی زواره با شکست نماینده اسپانیا به یک چهارم صعود کرد/ مکزیک حریف بعدی