جمعیت هلال‌احمر نهادی تاثیرگذار و مردمی در کشور/ مقابله با گردوغبار اولویت هلال‌احمر باشد