طباطبایی: براری تخلفاتش را پذیرفته است/او در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده