مهدوی‌کیا: منتظر بودم دربی قهرمان لیگ را مشخص کند اما حالا امیدوارم پرگل شود