بهره‌مندی 20 میلیون نفر در تعاونی‌های تولیدی و خدماتی/ حذف واسطه‌گری با گسترش تعاون