انصاریان: رفاقت در این بازی معنایی ندارد/ پرسپولیس با گل طارمی می برد