روابط ادبی ایران و جهان عرب خوب نیست/مشکلات اقتصادی علت عدم توجه نویسنده عرب به انقلاب‌های عربی