راه‌اندازی کمپین پزشکان حامی ملت یمن برای ایجاد فشار بین‌المللی بر متجاوزان/ آمریکا حامی جنایات عر