فایننشال تایمز: اعراب نگران گرایش آمریکا به سمت ایران هستند