بارزانی: بسیاری از کشورها آماده‌ حمایت از استقلال کردستان هستند