آماده‌سازی بسته‌های ۲۳ و ۱۳ روزه عتبات برای ماه رمضان