زندگی«سیاهان جنوب ایران» پخش می‌شود/ گزارش کارگاه ارد عطارپور