شیرزاد: تا کی باید مردم هزینه‌ این «مرگ بر آمریکا»ها را بدهند!/ قدیری: آمریکا می‌گوید ایرانی خوب، ایر