نظام سرمایه‌داری به داخل کشور نفوذ کرده و به دنبال حل اختلافات با غرب است