مدیرحوزه گلستان: جهان اسلام در مقابل اقدام نابخردانه آل سعود به پاخیزد