توزیع بسته‌های آموزشی و نرم‌افزاری به دانش‌آموزان پایه هفتم