معاون وزیر صنعت: 14 میلیون یورو از فاینانس چینی واریز شد