اولین دوره تربیت مبلغ اقتصاد مذاکراتی - اقتصاد مقاومتی در قم برگزار می‌شود