۱۴ ورزشکار به اردوی تیم ملی فوتبال هفت نفره فراخوانده شدند