10 هزار نفر از قم در قالب کاروان برای بزرگداشت سالگرد ارتحال امام اعزام می شوند