پرسپولیس 2 بر یک دربی را می برد | برانکو و قلعه نویی با پیروزی می توانند جایگاهشان استحکام بخشند