30 سال پیش قول دادند تکلیف پرسپولیس را روشن کنند/ امیدوارم مزایده چهارم نتیجه بدهد/ کاری با تیم‌ملی کر