ظریف: آمریکا برای راضی‌کردن متحدان منطقه‌ای‌اش به فرافکنی رو آورده