چرا اجرای قانون جریمه خدمت سربازی به تاخیر افتاد؟/ سردار کمالی: مشکل بانکی داشتیم