مدیر عامل بانک خون بند ناف رویان از ذخیره‌سازی 52 هزار نمونه خون بند ناف در کشور خبر داد