جیمی کرگر به دنبال آموزش مکتب اسلامی منچستر در آموزشگاه لیورپول