ادعای مخالفان درباره درگیری‌های ادلب و پیشروی به سمت ساحل سوریه