ایجاد 18 هزار کلاس درس برای پایه نهم تحصیلی مورد نیاز است