گلوبال ریسرچ: عربستان، ترکیه و قطر در حال طراحی حمله نظامی به سوریه هستند