علائم بیماری ناخنک/ راه‌های پیشگیری از گوشه کردن ناخن پا