پیروزی تیم ایران برابر هند/ گام اول محکم برداشته شد