روزنامه‌های آلمانی: کشورهای عربی وضعیتی شکننده‌ دارند